מרחב לניהול מערכת - מכיל דוחות מערכת שונים הזמינים למשתמשים בעלי תפקיד מורה בקורס.